Zwr. 1
Płynie Wisła, płynie
[ Po polskiej krainie, ] (x2)
[ Zobaczyła Kraków,
Pewnie go nie minie. ] (x2)

Zwr. 2
F
Zobaczyła Kraków,
[ Wnet go pokochała, ] (x2)
[ A w dowód miłości
Wstęgą opasała. ] (x2)

Zwr. 3
Chociaż się schowała,
[ W Niepołomskie lasy, ] (x2)
[ I do morza wpada,
Płynie, jak przed czasy. ] (x2)

Zwr. 4
Nad moją kolebką,
[Matka się schylała, ] (x2)
[ I po polsku pacierz,
Mówić nauczała. ] (x2)

Tonacja tej wersji: F-dur

Metrum: 2/4

Tempo tej wersji: 115


Pieśni patriotyczne nuty
Nuty do utworów patriotycznych
Polub na FB!