Zwr. 1
Jak długo w sercach naszych,
Choć kropla polskiej krwi,
Jak długo w dłoniach naszych,
Szabla ojczysta drży.
Ref. (x2)
Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród,
Zwycięży orzeł biały,
Zwycięży polski lud.

Zwr. 2
Dopóki stara wiara,
Rozgrzewa naszą krew,
Zdobędziem kraj nasz cały,
Bo każdy Polak lew.
Ref. (x2)
Stać będzie kraj nasz cały, …

Zwr. 3
Jak długo na Wawelu
Brzmi Zygmuntowski dzwon,
Jak długo z gór Karpackich
Rozbrzmiewa polski ton.
Ref. (x2)
Stać będzie kraj nasz cały, …

Zwr. 4
Jak długo Wisła wody
Na Bałtyk będzie słać
Jak długo polskie grody
Nad Wisłą będą stać.
Ref. (x2)
Stać będzie kraj nasz cały, …


Tonacja tej wersji: F-dur

Metrum: 3/4

Tempo tej wersji: 180


Pieśni patriotyczne nuty
Nuty do utworów patriotycznych
Polub na FB!