Zwr. 1
Bogurodzi__ca dziewi__ca,
Bogiem sławie__na Ma___ry_ja.
U twego__ Sy__na, Gospodzi__na,
Matko__ zwo___le_na, Ma___ry_ja!
Zy_szczy nam, spuści nam,
Kyrie_ e___lei_son.

Zwr. 2
Twe_go_ dzieła Krzciciela, Bo___ży_cze,
Usłysz_ gło__sy, napełń myśli człowiecze.
Słysz modlitwę__, jąż nosimy,
A dać_ ra__czy, je_noż_ prosimy:
A na świecie zbożny__ po__byt,
Po żywocie rajski__ prze__byt.
Kyrie e__lei_son.

Tonacja tej wersji: C-dur

Metrum: brak

Tempo tej wersji: 130 (Ad libitum)


Pieśni patriotyczne nuty
Nuty do utworów patriotycznych
Polub na FB!