Wśród nocnej ciszy – chwyty i tekst do kolędy


Zwr. 1
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi.
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi.
Ref. (x2):
Czym prędzej się wybierajcie,
do Betlejem pośpieszajcie,
przywitać Pana, przywitPana.

Zwr. 2
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie,
z wszystkimi znaki danymi sobie.
Ref. (x2):
Jako Bogu cześć Mu dali,
a witając zawołali
z wielkiej radości, z wielkiej radci.

Zwr. 3
Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
cztery tysiące lat wyglądany.
Ref. (x2):
Na Ciebie króle, prorocy
czekali, a Tyś tej nocy
nam się objawił, nam się objawił.

Zwr. 4
I my czekamy na Ciebie, Pana,
a skoro przyjdziesz na głos kapłana.
Ref. (x2):
Padniemy na twarz przed Tobą,
wierząc, żeś jest pod osłoną
Chleba i Wina, Chleba i Wina.

Tonacja tej wersji: C-dur

Metrum: 4/4

Tempo tej wersji: 150


Polub na FB!