W żłobie Leży – chwyty i tekst do kolędy


Zwr. 1
W żłobie leży, któż pobieży
kolędować małemu.
Jezusowi Chrystusowi
dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie przybywajcie
Jemu wdzięcznie przygrywajcie
jako Panu naszemu!

Zwr. 2
My zaś sami z piosneczkami
za wami pospieszymy,
i tak tego, maleńkiego,
niech wszyscy zobaczymy:
Jak ubogo narodzony,
płacze w stajni położony,
więc go dziś ucieszymy.

Zwr. 3
Naprzód tedy, niechaj wszędy
zabrzmi świat w wesołości,
że posłany nam jest dany
Emmanuel w niskości!
Jego tedy przywitajmy,
z aniołami zaśpiewajmy
Chwała na wysokości!

Zwr. 4
Witaj, Panie, cóż się stanie,
że rozkosze niebieskie,
opuściłeś a zstąpiłeś
na te niskości ziemskie?
Miłość moja to sprawiła,
by człowieka wywyższyła
pod nieba emipryjskie.

Tonacja tej wersji: C-dur

Metrum: 3/4

Tempo tej wersji: 90


Polub na FB!