Anioł pasterzom mówił – chwyty i tekst do kolędy


Zwr. 1
Anipasterzom mówił:
Chrystus się wam narodził.
W Betlejem, nie bardzo podłym mieście.
Narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia.

Zwr. 2
Chcąc się dowiedzieć tego
Poselstwa wesego.
Bieżeli do Betlejem skwapliwie.
Znaleźli dziecię w żłobie,
Maryję zzefem.

Zwr. 3
Taki Pan chwały wielkiej,
uniżył się Wysoki.
Pałacu kosztownego żadnego
nie miał zbudowanego
Pan wszego stworzenia.

Zwr. 4
O dziwne narodzenie,
nigdy niewysławione!
Poczęła Panna Syna w czystości,
porodziła w całości
Panieństwa swojego.


Tonacja tej wersji: G-dur

Metrum: 4/4

Tempo tej wersji: 100


Polub na FB!