🎸 Jam jest dudka – melodia TAB (gitara) 🎸


Jak zagrać na gitarze w formie tabulatur polską kolędę Jam jest dudka?

Nuty (PDF) a także inne pliki (MIDI, MUSESCORE) znajdziecie na mojej drugiej stronie Nuty od Darka

Nuty od Darka

Polub na FB!